Video suomalaisesta kulttuuriperinnöstä

Video (www)

Lyhyt video esittelee monipuolisesti suomalaista kulttuuriperintöä. Videon avulla voi pohtia mikä kaikki itselle on kulttuuriperintöä ja  mikä on juuri suomalaista kulttuuriperintöä? Miksi ja miten meidän pitää vaalia kulttuuriperintöä ja miten se kytkeytyy esimerkiksi luontoarvoihin?

Ruotsikisi: https://youtu.be/sa1wP8qq23c

Englanniksi: https://youtu.be/FYqrMsmC-H0