Globalis – käyttöopas opettajalle

Tehtäväpaketti (www)

Globalis on jatkuvasti kehittyvä interaktiivinen tietokanta, joka sisältää mm. karttoja, maatietoutta,  artikkeleita ajankohtaisista konflikteista, inhimillisen kehityksen tilastoja, satelliittikuvia ihmisten aiheuttamista luonnonmullistuksista ja tietoa keskeisistä kansainvälisistä sopimuksista. Suomen YK-liiton laatiman opettajan oppaan tarkoitus on tarjota opettajille ideoita siitä, miten hyödyntää Globalista globaalikasvatuksen työkaluna omassa opetuksessa. Opettajan oppaan tehtävät liittyvät erityisesti yläkoulun historian, maantiedon ja biologian sisältöihin ja tavoitteisiin.