Kalevalan luokkakuva – Kalevala-taidetta kouluille

Verkkosivu (www)

Kalevalan luokkakuva -sivusto johdattaa kalevalaiseen maailmaan ja erityisesti Kalevala-aiheisen kuvataiteen ja runouden lähitarkasteluun. Sivustolla oppilaat pääsevät tutkimaan taideteoksia ja tekemään omia tulkintoja henkilöistä, tapahtumista ja teemoista. Kalevalan myyttien, sankaritarinoiden, suurten tunteiden ja ihmiselämän käännekohtien kautta pohditaan ihmisen olemisen kannalta keskeisiä kysymyksiä sekä tarinoiden ja kuvien yhtymäkohtia nykypäivään ja oppilaiden elämään.