Kaikkiin kuukausiin sopivat materiaalit

 

 

 Luokasta luontoon

Luokasta luontoon -nettisivu tarjoaa opetusmateriaalia lähiluonnossa toteutettavaan opetukseen.

Maailman kaverikirja

Kaverikirjan sivuilla oppilaat voivat lukea omalle ikäryhmälle suunnattuja tarinoita ja katsella kuvia toisella puolella maailmaa elävien lasten elämästä.

Maailman pelit ja leikit

Maailman pelit ja leikit -verkkoaineistoon on koottu erilaisia leikkejä ja pelejä maailman eri maista.

Maailman tärkein

Erilaisissa kulttuureissa elävien lasten maailmaan kurkistava sivusto sopii opetusmateriaaliksi ja opetuskeskustelun tueksi erityisesti ala- ja yläkoulun globaalikasvatuksen tunneille.

Maakunnan esihistoria

Maakunnan esihistoria -sivut tarjoavat tietoa tehtäviä kunkin Pohjois-Karjalan kunnan esihistoriasta.

Matkalla suvaitsevaisuuteen -menetelmäopas

Matkalla suvaitsevaisuuteen -menetelmäopas sisältää taustatietoa suvaitsevaisuuskasvatuksesta, tietoa eri maista sekä mielenkiintoisia tarinoita, tehtäviä ja harjoituksia.

Menneen ajan lumoa

Oman paikkakunnan historiasta kumpuavan aihevalinnan avulla käsitellään lapsille ja nuorille ajankohtaisia aiheita. Keskiaikainen kylä vai 50-luvun rock-keikka?

Metsä ja ilmastonmuutos

Metsä ja ilmastonmuutos -oppimateriaali keskittyy metsien rooliin ja tärkeyteen ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Metsäankka

Metsäankka-satukirja kertoo päiväkoti-ikäisille tarinan puun matkasta puuleluksi.

Metsäekosysteemi

Metsäekosysteemi-oppimateriaali esittelee Suomen metsien erityispiirteitä.

Metsäpelit -metsäaiheiset pelit netissä

Metsäpelit.fi on metsäteemaisten pelien koti. Sivustolle tuotetaan useita minipelejä ja myös oman metsäaiheisen pelin pääsee sivustolle lataamaan muiden pelattavaksi.

Metsis-kerhon ohjaajan opas

Alakouluikäisille suunnatussa Metsis-kerhossa liikutaan luonnossa ja tutustutaan lähiympäristöön toiminnallisten tehtävien kautta.

Mightifier

Mightifier-sovellus opettaa lapsia antamaan myönteistä palautetta toisilleen. Kehun voi antaa vaikkapa rehellisyydestä tai anteeksiannosta.

Minareetin kutsu

Minareetin kutsu -oppimateriaali käsittelee islamilaisen uskonnon ja elämäntavan peruspiirteitä tietotekstien, tehtävien ja roolipeliharjoituksen avulla.

Mobiili Afrikka

Kulttuurien museon Mobiili Afrikka -artikkelissa tutkija Sirpa Tenhunen esittelee Afrikan ja erityisesti Kenian mobilisaatiota sekä matkapuhelinten käyttöä.

Monestaan monenmoista taidetaan

Oppaassa esitellään sekä taiteenlajikohtaisia että monitaiteisia työpajoja. Pajakokonaisuus on suunnattu suomea toisena kielenään puhuvien nuorten opetukseen.

Monikulttuuriset juhlat

Monikulttuuriset juhlat -oppimateriaali tukee positiivista monikulttuurisuutta tutustuttaen aktiivisen osallistumisen kautta eri uskontojen ja maailmankatsomusten tapaan viettää juhlia.

Moninaisuudessaan yhtenäinen

Moninaisuudessaan yhtenäinen on lapsille tarkoitettu monikielinen kirjanen, jossa kerrotaan värikkäiden kuvien ja lyhyiden tekstien avulla perustietoja EU:sta ja sen jäsenmaiden kulttuurista.

Muistikko -mikä on sinun tarinasi?

SKS:n Muistikossa voit kertoa tarinoita elämästäsi sata vuotta täyttävässä Suomessa. Tekstin lisäksi voit tallentaa kuvia ja linkkejä.

Muotoilutehtävät

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaali tarjoaa uusia ja innostavia tapoja oppia ja opettaa suomalaista muotoilua peruskoulussa.

Murrepeli

Leikkimielinen tietovisa suomen murteista testaa murresanojen tietämystä ja tuntemusta.

Museoviikko (lokakuu)

Museoviikon ja museopäivän ohjelmatarjonta kootaan vuosittain Museoviikko-portaalille.

Museoviraston Kuvakokoelmat

Museoviraston Kuvakokoelmat on julkaissut Flickr:ssä noin 700 kuvaa 1900-luvun Suomesta koulujen käyttöön.

Muuttuva ja laajeneva Joensuu

Muuttuva ja laajeneva Joensuu -kulttuuriympäristöhanke kurkistaa kaupunkilaisuuteen monista lähtökohdista käsin ja vie retkelle tutkimaan omaa kulttuuriympäristöä.

Narrin tarinoita

Narrin tarinoissa Turun linnan Narri kertoilee keskiaikaisia kertomuksia sattumuksista Suomen eri linnoissa.

Nurkan takana

Nurkan takana -aineisto tarjoaa 10 hauskaa ja käytännönläheistä mallia kulttuuriympäristökasvatukseen.

Oma city – kaupunkiseikkailu

Oma city – kaupunkiseikkailu on 5-6-luokkalaisille maahanmuuttajanuorille suunnattu yhteiskuntaopin oppimateriaali, joka opastaa oppilasta tuntemaan suomalaisen yhteiskunnan rakennetta.

Oma kieli, oma mieli

Päiväkodeille suunnattuun somalinkieliseen julkaisuun on koottu vinkkejä helposti toteutettavista, oman äidinkielen oppimista tukevista taidetuokiosta.

Oppitunti skeittipuistossa

Skeittipuisto oppimisympäristönä auttaa oppilasta hahmottamaan ympäristöään ilmiökeskeisen oppimisen kautta.

Otetaan historia omaksi

Tiesittekö, että Suomessa voi adoptoida myös muinaisjäännöksen tai historiallisen kohteen? Yhteisvoimin saadaan hoidon tarpeessa oleva paikka uuteen loistoon, pidetään hauskaa ja opitaan paljon uutta!

Oulu ennen ja nyt

Oulu ennen ja nyt -materiaali vie Oulun rakennusperinteen historiaan ja kaupungin keskeisille paikoille.

Paikannimen tarina

Paikannimen tarina -näyttely esittelee paikannimistön eri kerrostumia maaseudulla ja kaupungissa.

Pallonkutistaja-visa

Pallonkutistaja-visa tarjoaa ajankohtaista tietoa maailman tilasta, globaaleista haasteista ja yhteisistä ponnisteluista kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Patsaita katsastamassa

Nyt tutustutaan lähiympäristön julkisiin veistoksiin kuva- ja sanataiteen sekä kulttuuriperinnön näkökulmista ja tehdään myös omaa veistotaidetta!

Peliviikko

Peliviikko on kirjastoista lähtenyt pelikasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria ja vähentää pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja.

Pieni YK-kirja

Pieni YK-kirja sisältää lyhyitä lukuosioita sekä yhteistyön, turvallisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisoikeuden teemoihin sopivia leikkivinkkejä ja puuhatehtäviä.

Poron jäljillä

Poron jäljillä -nettisivu kurkistaa poronhoitokulttuurin ja sen käsityöperinteeseen tehtävien ja tarinoiden kautta.

Postimuseo

Koululaiset, lukiolaiset ja toisen asteen opiskelijat voivat tutustua Postimuseon Viestinviejät-perusnäyttelyyn toiminnallisten opastusten ja työpajojen kautta.

Pukeutumisen tie

Pukeutumisen tie -sivusto kurkistaa tutkivan oppimisen keinoin pukeutumiseen ja siihen liittyviin ilmiöihin.

Pulkka – Pohjois-Savon muisti

Pulkka-sivusto esittelee Pohjois-Savon historiaa sekä kulttuuriympäristöä tietopakettien, kuvien ja virtuaalisten museokierrosten kautta.

Puukausi

Puukausi-virtuaalinäyttely kertoo Suomen puurakentamisen vaiheista. Näyttelyn teemoihin kurkistetaan tehtävien, toiminnallisten opetusvinkkien ja askarteluideoiden kautta.

RajatOn

RajatOn-sivuston oppimateriaalin tarkoituksena on innostaa oppilaita tutkimuksen pariin sekä edistää heidän taitojaan tunnistaa ja kyseenalaistaa ympäristössä olevia rajoja.

Rakentavaa vuorovaikutusta

Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn

Rauhaa-virtuaalimatkalaukku: Turvallista?

Rauhaa-virtuaalimatkalaukun 4.–6. luokkalaisille suunnattu oppituntikokonaisuus käsittelee rauhaa ja ihmisten välistä sopua toiminnallisten työtapojen sekä pohdintatehtävien kautta.

Romanien reitit

Romanien reitit -aineisto haastaa kohtaamaan omat tietonsa, asenteensa ja ennakkoluulonsa.

Ruokakasvatus: Perusopetus

Sivustolle on koottu toiminnallisia opetusideoita, sähköisiä tehtäviä sekä eri tahojen tuottamia teema-aineistoja, jotka tutustuttavat monipuolisesti suomalaiseen ruokakulttuuriin.

Ruokatieto: Pelit ja testit

Ruokatieto Yhdistyksen pelit ja testit -sivulla voi muun muassa tutustua suomalaiseen ruokakulttuuriin ja testata tietonsa ruoan matkasta tuottajilta ruokapöytään.

Ruokatieto: Varhaiskasvatus

Intertnetsivusto sisältää pienille lapsille suunnattuja opetusmateriaaleja ruuantuotannosta ja ravitsemuksesta.

RyhmäRenki

RyhmäRenki-sivulla on ajankohtaista tietoa ryhmätoimintaan liittyvistä aiheista: osallistava ryhmätoiminta, toiminnalliset menetelmät, viriketoiminta, uudet oppaat ja opinnäytetyöt, järjestöt...

Saimaan kuutti ja lumiukko

Saimaan kuutti ja lumiukko on WWF:n ympäristökasvatusmateriaali, joka on suunniteltu erityisesti esikoulujen käyttöön.

Sanataiteen opintokokonaisuus

Sanataiteen opintokokonaisuus tutustuttaa opiskelijan kerronnan keinoihin, erilaisiin innoituksen lähteisiin ja alkuideoihin, runoon, satuun, novelliin ja kirjallisuuden ismeihin.

Sano se saameksi

Vinkit siihen, miten Sano se saameksi -sivustoa voi käyttää hyödyksi oppitunnilla.

Satakieli tarinankeruumatkalla

Satakieli tarinankeruumatkalla on taideperustainen työpajapohja päiväkoti-ikäisten lasten paikallisuus-, monikulttuurisuus- ja monisukupolvisuuskasvatuksen toteuttamiseen.

Seikkailu saaristossa

Seikkailu saaristossa johdattaa kävijän neljälle interaktiiviselle koululaispolulle, jotka antavat tietoa saariston luonnosta, historiasta, perinteestä ja nykypäivästä.

Seitsemän veljestä

Verkko-oppimateriaali esittelee kansalliskirjailijamme pääteosta ja sen teemoja hauskalla sekä innostavalla tavalla.

Serlachius-museot

Mäntän Serlachius-museot tarjoavat monipuolisia ja elämyksellisiä vierailuja koululaisryhmille.

Stundarsin aikamatka

Stundarsin aikamatka on hauska oppimispeli alakouluikäisille ja ihastuttava kurkistus perinteiseen suomalaiseen maalaiselämään.

Suomalaiset kansallispuvut

Suomalaiset kansallispuvut -sivusto esittelee suomalaisia kansallispukuja ja tarjoaa tietoa kansallispukujen käytöstä sekä perinteestä.

Suomen jääkiekkomuseo

Jääkiekkomuseon perusnäyttely esittelee monipuolisesti jääkiekon historiaa ja perehdyttää koululaiset lajin perinteisiin erilaisten tehtävien kautta.

Suomen Lähetysseura: Aineistopankki

Suomen Lähetysseuran tuottama globaalikasvatuksen aineistopankki tarjoaa tietoa, tehtäviä ja toimintaideoita eri-ikäisten lasten ja nuorten globaalikasvatukseen.

Suomen linnat

Oppimateriaali johdattaa lapset ja nuoret tutustumaan keskiaikaan tutkimalla maamme linnoja ja niiden elämää sekä pohtimaan, mikä on arvokasta suomalaisessa kulttuuriympäristössä ja -perinnössä.