Päivänavauksia: kulttuurien lähentyminen

Muu (www)

Ala- ja yläkouluille suunnatuissa päivänavauksissa käsitellään satujen muodossa kulttuurien lähentymisessä tarvittavia elämäntaitoja: omien lähtökohtien tunnistamista, empatiaa sekä yhdenvertaisuutta. Aamunavaukset on saatavilla sekä valmiina äänitiedostoina että tekstiversioina.