Sammon salat – Kalevala-aiheinen mobiilipeli

Peli (www)

Pelillinen oppimateriaali Kalevalan ja kansanperinteen maailmasta.

Se on ladattavissa Applen ja Googlen sovelluskaupoista maksutta.

Materiaali on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen vuosiluokille 6-9.

Oppimateriaali koostuu kolmesta osasta:

  • – Kalevalan keskeisimmät runot ja niiden tiivistelmät sekä hahmojen esittely
  • – Sampo, jossa käyttäjät rakentavat oman Samponsa pelaamalla minipelejä ja suorittamalla tehtäviä
  • – Lönnrotin maailma, jossa käsitellään Lönnrotin elämäntyötä ja sen vaikutuksia suomen kieleen ja kulttuuriin

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on tuotettu oppimateriaalin tueksi tuntisuunnitelmia, joita opettaja voi vapaasti käyttää ja soveltaa omassa opetuksessaan.