Suomen kuvataiteen kultakausi 1865–1910

Verkkosivu (www)

Suomen kuvataiteen kultakautta esittelevä internetsivusto kuljettaa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun taiteilijoiden elämään. Kultakauden taiteeseen tutustutaan Akseli Gallen-Kallelan elämäntyöhön pohjautuvan aikajanan sekä taidetta ja ajan elämää käsittelevien pohdinta- ja tiedonhakutehtävien kautta.