Kansainvälisyys

Teemaan liittyvät materiaalit

 

 

 

Kansainvälisyys

Kansainvälisyyskasvatus opettaa globaalissa maailmassa tarvittavia taitoja ja edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus pohtia mitä on olla suomalainen, eurooppalainen ja koko maailman kansalainen.

8 oikein – YK:n vuosituhattavoitteet

Suomen YK-liiton julkaisussa kerrotaan vuosituhattavoitteiden sisällöstä nuoria puhuttelevalla tavalla ja tutkaillaan, mitä on maailmanlaajuisesti tähän saakka saavutettu.

Aasia – kohti vuotta 2015

Lukioille suunnattu verkkomateriaali tarkastelee kuuden Aasian maan esimerkkien valossa, kuinka sellaiset seikat kuten koulutus, naisten asema tai kansainvälinen kauppa vaikuttavat kehitykseen.

Ahtisaari-päivät (11.-13.11.)

Ahtisaari-päivien verkkosivuilta löytyvä tehtäväpaketti tarjoaa ideoita päivien viettoon ja rauhan ja sovittelun teemojen käsittelyyn kouluissa.

Ahtisaari-päivät (11.-13.11.)

Maailmankoulu.fi-sivustolle on koottu toimintaideoita ja linkkejä, joiden kautta Ahtisaari-päivien teemoja voi käsitellä eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Akselin Afrikka

Akselin Afrikka -oppimateriaaliin on koottu Akseli Gallen-Kallelan Afrikan-matkaa esitteleviä osioita sekä tietoa ja tehtäviä Keniasta, imperialismista ja Afrikan uskonnoista.

Children of Wartime

Children of Wartime on 12-18-vuotiaille suunnattu historianoppimista tukeva oppimateriaali, joka käyttää kokemuksellisen oppimisen työvälineinä sarjakuvaa, liveroolipeliä (larp) ja draamaa.

Eurooppa ja sinä

Euroopan unionin julkaiseman värityskirjan avulla 6–10-vuotiaat lapset voivat oppia EU:n pääkaupunkien nimet, lippujen värit ja mielenkiintoisia asioita kustakin jäsenvaltiosta.

Globaali-ikkuna

Sivusto tarkastelee globalisaatiota niin kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden kuin politiikankin näkökulmasta.

Globaalin kuluttajan foorumi

Yläkoulu- ja lukioikäisille suunnatulla Globaalin kuluttajan foorumilla tarkastellaan kuluttamisen vaikutuksia ympäristöön sekä ihmisiin ja nostetaan esiin maailmantalouden ongelmakysymyksiä.

Helmikuu: Ystävyys yli rajojen

Tehtäväpaketin toimintaideoissa ystävyyttä ja suvaitsevaisuutta käsitellään sekä kouluarjen että koko maailman näkökulmasta.

Ihmisenä maailmassa

Ihmisenä maailmassa -nettisivu on opettajille suunnattu tietolähde, jota voi hyödyntää kulttuuri- ja luonnonperintöopetuksen sekä ihmisoikeuskasvatuksen tukimateriaalina kouluissa.

Ihmisoikeudet.net

Ihmisoikeudet.net-sivustolle on koottu laajasti tietoa ihmisoikeuksista.

Ihmisoikeuspeli

Ihmisoikeuspeli käsittelee ihmisoikeuksia ja antaa tietoa niiden toteutumisesta eri puolilla maailmaa.

Juhlakalenteri

Juhlakalenterista löydät tietoa sekä juhlista että paastonajoista. Kalenterissa kuvataan juhlien viettoa, perheet juhlivat - tai ovat juhlimatta - kukin omalla tavallaan!

Kalle-vaari Amerikassa

Kalle-vaari Amerikassa on esikoululaisille ja alakoululaisille tarkoitettu siirtolaisuutta käsittelevä sähköinen oppimateriaalikokonaisuus, joka rakentuu interaktiivisen lastenkirjan ympärille.

Kansainvälinen lukutaitopäivä (8.9.)

Maailmankoulu.fi-sivuilta löytyy kirjavinkkejä monikulttuurisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja muihun globaalikasvatuksellisiin teemoihin liittyen sekä linkkejä lukutaitoa käsitteleviin materiaaleihin.

Kaukaa haettua -verkkonäyttely

Kaukaa haettua -verkkonäyttely kuljettaa maailman eri kolkkiin neljäntoista suomalaisen tutkimusmatkailijan ja maailmanmatkaajan mukana.

Kongo

Kulttuurien museon Kongo-tehtäväpaketti kurkistaa Kongon historiaan erilaisten pohdintakysymysten ja tehtävien kautta.

Kovat kertoimet -nettipeli

YK:n pakolaisjärjestön Kovat kertoimet -nettipelissä astutaan pakolaisen saappaisiin ja pureudutaan paon syihin, pakomatkan vaaroihin sekä uudessa kotimaassa odottaviin haasteisiin.

Kulttuuri-identiteeti & kasvatus

Mikä on kulttuuri-identiteetin merkitys kasvulle ja kehitykselle? Kuinka tukea kasvattajia heidän kohdatessaan kulttuurisesti yhä moninaisemman joukon lapsia ja nuoria?

Lapsen oikeuksien kymppi

Lapsen oikeuksien kymppi on opetuskokonaisuus, johon on koottu kymmenen kaksoistunnin verran asiaa opetussuunnitelmiin liittyvistä globaalikasvatuksen teemoista.

Lasten ja nuorten sivut

Euroopan komission lasten ja nuorten sivuilla eri-ikäiset oppijat voivat tutustua EU:n toimintaan.

Lastensivut.fi

Lastensivut.fi kertoo lapsen oikeuksista sekä muista lapsen elämään liittyvistä teemoista toiminnallisten ja pelillisten tehtävien kautta.

Liikkuva koti

Liikkuva koti -sivusto esittelee erilaisia liikkuvia asumismuotoja ja paimentolaiskulttuuria.

Lokakuu: Ihmisoikeudet

Sivusto sisältää tietoa, tehtäviä ja toimintaideoita ihmisoikeuksiin liittyvien kysymysten käsittelemiseksi koluissa.

Maailman kaverikirja

Kaverikirjan sivuilla oppilaat voivat lukea omalle ikäryhmälle suunnattuja tarinoita ja katsella kuvia toisella puolella maailmaa elävien lasten elämästä.

Maailman pelit ja leikit

Maailman pelit ja leikit -verkkoaineistoon on koottu erilaisia leikkejä ja pelejä maailman eri maista.

Maailman rauhan päivä (21.9.)

Maailmankoulu.fi-sivustolta löytyy toimintaideoita ja linkkivinkkejä maailman rauhan päivän viettoon kouluissa ja päiväkodeissa.

Maailman tärkein

Erilaisissa kulttuureissa elävien lasten maailmaan kurkistava sivusto sopii opetusmateriaaliksi ja opetuskeskustelun tueksi erityisesti ala- ja yläkoulun globaalikasvatuksen tunneille.

Maailman terveyspäivä (7.4.)

Maailmankoulu.fi sivustolle on koottu erilaisia linkkejä ja toimintaideoita, joiden avulla maailman terveyspäivän teemoja voi käsitellä koulussa.

Maailman ympäri -peli

Planin Globaalikoulun Maailman ympäri -pelissä matkustetaan ympäri maailman ja tutustutaan samalla lasten oikeuksiin.

Maaliskuu: Tasa-arvo

Opetushallituksen Aktiivinen ja osallistuva kansalaisuus -aihekokonaisuuden maaliskuun tehtäväpaketti antaa vinkkejä, kuinka sukupuolten välistä tasa-arvoa voi käsitellä kouluissa.

Matkalla suvaitsevaisuuteen -menetelmäopas

Matkalla suvaitsevaisuuteen -menetelmäopas sisältää taustatietoa suvaitsevaisuuskasvatuksesta, tietoa eri maista sekä mielenkiintoisia tarinoita, tehtäviä ja harjoituksia.

Mediataitoviikko

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko helmikuussa, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Mobiili Afrikka

Kulttuurien museon Mobiili Afrikka -artikkelissa tutkija Sirpa Tenhunen esittelee Afrikan ja erityisesti Kenian mobilisaatiota sekä matkapuhelinten käyttöä.

Monestaan monenmoista taidetaan

Oppaassa esitellään sekä taiteenlajikohtaisia että monitaiteisia työpajoja. Pajakokonaisuus on suunnattu suomea toisena kielenään puhuvien nuorten opetukseen.

Moninaisuudessaan yhtenäinen

Moninaisuudessaan yhtenäinen on lapsille tarkoitettu monikielinen kirjanen, jossa kerrotaan värikkäiden kuvien ja lyhyiden tekstien avulla perustietoja EU:sta ja sen jäsenmaiden kulttuurista.

Museoviraston Kuvakokoelmat

Museoviraston Kuvakokoelmat on julkaissut Flickr:ssä noin 700 kuvaa 1900-luvun Suomesta koulujen käyttöön.

Nenäpäivä (11.11.)

Nenäpäivä.fi-sivuston materiaalipankkiin on koottu tehtäväideoita, joiden kautta Nenäpäivän teemoja voi käsitellä eri-ikäisten oppijoiden kanssa.

Oma kieli, oma mieli

Päiväkodeille suunnattuun somalinkieliseen julkaisuun on koottu vinkkejä helposti toteutettavista, oman äidinkielen oppimista tukevista taidetuokiosta.

Oppitunti nälästä

Maailman ruokaohjelma WFP:n opetusaineisto rakentuu maailman ruokapäivän (16.10.) teemojen ympärille.

Pallonkutistaja-visa

Pallonkutistaja-visa tarjoaa ajankohtaista tietoa maailman tilasta, globaaleista haasteista ja yhteisistä ponnisteluista kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Pieni YK-kirja

Pieni YK-kirja sisältää lyhyitä lukuosioita sekä yhteistyön, turvallisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisoikeuden teemoihin sopivia leikkivinkkejä ja puuhatehtäviä.

RajatOn

RajatOn-sivuston oppimateriaalin tarkoituksena on innostaa oppilaita tutkimuksen pariin sekä edistää heidän taitojaan tunnistaa ja kyseenalaistaa ympäristössä olevia rajoja.

Rakentavaa vuorovaikutusta

Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn

Romanien reitit

Romanien reitit -aineisto haastaa kohtaamaan omat tietonsa, asenteensa ja ennakkoluulonsa.

Sopulipolku

Alakouluikäisille suunnatulla YK-liiton Sopulipolulla tutustutaan sovitteluun ja siihen liittyviin teemoihin toiminnallisin menetelmin.

Suomen Lähetysseura: Aineistopankki

Suomen Lähetysseuran tuottama globaalikasvatuksen aineistopankki tarjoaa tietoa, tehtäviä ja toimintaideoita eri-ikäisten lasten ja nuorten globaalikasvatukseen.

Taksvärkki ry: Tehtäviä oppitunnille

Globaalikasvatuksen teemoihin liittyvät tehtävät virittävät pohtimaan ihmisoikeuksia, nuorten vaikutusmahdollisuuksia, koulutuksen merkitystä ja tasa-arvoa niin kehitysmaissa kuin Suomessakin.

Tehtäviä sovittelun teemaan liittyen

Yk.fi-sivuston tehtävävinkit ja päivänavauksiksi soveltuvat tekstit antavat toimintaideoita siitä, miten sovittelun merkitystä ja anteeksiantamisen tärkeyttä voi käsitellä yläkouluissa.

Tehtäviä vuosituhattavoitteisiin liittyen

Suomen YK-liiton sivuilla on valmiita ideoita, vinkkejä ja toiminnallisia tehtäviä YK:n vuosituhattavoitteiden käsittelemiseen yläkoulun ja lukion eri oppiaineiden tunneilla.

The Value of Heritage

Oletko koskaan ajatellut omaa kulttuuriperintöäsi? Mitä se sinulle merkitsee? Mitä jos se olisi uhattuna? Unescon noin 4 min kestävässä videossa 7 ihmistä ympäri maailmaa pohtii aihetta, englanniksi.