Maailmanperintö

Teemaan liittyvät materiaalit

 

 

 

Maailmanperintö

Maailmanperintökasvatuksella pyritään lisäämään luonnon, oman kulttuurin ja historian tuntemusta, sekä vahvistamaan eettistä, kulttuurista ja ekososiaalista osaamista. Maailmanperintökasvatus voidaan nähdä osana globaalikasvatusta ja kestävää kehitystä.

Elävän perinnön oppimateriaalipaketti

Mitä on elävä perintö? Mitä sinä olet perinyt? Millaista elävää perintöä Suomessa on? Miten perinteet muuttuvat? Sivustolla pohditaan vastauksia näihin kysymyksiin.

Järjestä tarinapaja Kalevalanpäivänä

Tarinat välittävät tunteitamme, ne kaikille tutut naurut ja itkut, toiveet ja pelot. Jokaisella meillä on tarina kerrottavana ja tarinoissa kohtaamme toisemme. Mitä tarinoita kerrotaan kouluissa?

The Value of Heritage

Oletko koskaan ajatellut omaa kulttuuriperintöäsi? Mitä se sinulle merkitsee? Mitä jos se olisi uhattuna? Unescon noin 4 min. kestävässä videossa 7 ihmistä ympäri maailmaa pohtii aihetta englanniksi.