Perinteet ja sukupolvien vuorovaikutus

Kuukauden esittely ja materiaalit

 

 

 

Perinteet ja sukupolvien vuorovaikutus

Eri kansoilla, maakunnilla, alueilla, suvuilla ja perheillä on omia perinteisiä tapoja, joita pidetään arvossa. Perinteiden välittyminen on keskeinen osa lapsen identiteetin kehittymistä ja tätä kautta hänen hyvinvointiaan.

Koulujen ja päiväkotien arjessa on hyvä huomioida lasten ja nuorten kodit ja sukulaiset sukupolvien vuorovaikutuksen näkökulmasta. Erilaiset vanhempien, isovanhempien tai muiden sukulaisten kanssa suoritetut tehtävät ovat monen lapsen ja nuoren mielestä kiinnostavia ja mieleenpainuvia. Vanhemmat ja isovanhemmat voidaan myös kutsua mukaan lasten ja nuorten arkeen koulussa tai päiväkodissa.

Myös vaikealla perinnöllä on rooli kulttuuriperintökasvatuksessa: mitä voimme oppia menneisyydestä?

Sano se saameksi

Vinkit siihen, miten Sano se saameksi -sivustoa voi käyttää hyödyksi oppitunnilla.

Satakieli tarinankeruumatkalla

Satakieli tarinankeruumatkalla on taideperustainen työpajapohja päiväkoti-ikäisten lasten paikallisuus-, monikulttuurisuus- ja monisukupolvisuuskasvatuksen toteuttamiseen.

Seikkailu saaristossa

Seikkailu saaristossa johdattaa kävijän neljälle interaktiiviselle koululaispolulle, jotka antavat tietoa saariston luonnosta, historiasta, perinteestä ja nykypäivästä.

Seitsemän veljestä

Verkko-oppimateriaali esittelee kansalliskirjailijamme pääteosta ja sen teemoja hauskalla sekä innostavalla tavalla.

Serlachius-museot

Mäntän Serlachius-museot tarjoavat monipuolisia ja elämyksellisiä vierailuja koululaisryhmille.

Stundarsin aikamatka

Stundarsin aikamatka on hauska oppimispeli alakouluikäisille ja ihastuttava kurkistus perinteiseen suomalaiseen maalaiselämään.

Suomalaiset kansallispuvut

Suomalaiset kansallispuvut -sivusto esittelee suomalaisia kansallispukuja ja tarjoaa tietoa kansallispukujen käytöstä sekä perinteestä.

Suomen jääkiekkomuseo

Jääkiekkomuseon perusnäyttely esittelee monipuolisesti jääkiekon historiaa ja perehdyttää koululaiset lajin perinteisiin erilaisten tehtävien kautta.

Suomen linnat

Oppimateriaali johdattaa lapset ja nuoret tutustumaan keskiaikaan tutkimalla maamme linnoja ja niiden elämää sekä pohtimaan, mikä on arvokasta suomalaisessa kulttuuriympäristössä ja -perinnössä.

Suomesta Siperiaan -verkkonäyttely

Suomesta Siperiaan -verkkonäyttely kertoo suomalaisten tutkimusmatkoista obinugrilaisten pariin ja valottaa samalla suomensukuisten kansojen elämänmenoa.

Taivaannaula.org

Taivaannaula-sivustolta löytyy kattavasti tietoa suomalaisesta perinnekulttuurista ja perinteisistä juhlista.

Tie vie

Ensisijaisesti maahanmuuttajien opetukseen soveltuva Tie vie Suomen historiaan -verkkomateriaali tarjoaa kätevän tavan tutustua Suomen historian olennaisiin ilmiöihin ja suomalaiseen kulttuuriin.

Tiedonahkutehtäviä

Tiedonhakutehtävien tarkoituksena on tehdä Kotuksen verkkopalvelut ja niiden käyttö tutuiksi. Tehtävät ohjaavat sekä löytämään tietoa että arvioimaan sitä.

Tonttukoulu

Tonttukoulun keskeisenä ajatuksena on suomalaiseen jouluperinteeseen tutustuminen toiminnallisten pajojen kautta.

Vanhan kirjasuomen korpus

Kotimaisten kielten keskuksen vanhan kirjasuomen korpuksessa voi lukea Argricolan ABCkiriaa ja tutustua Agricolan tuotantoon.

Vapriikki

Tampereen museokeskus Vapriikki tarjoaa opastuskierroksia sekä tehtäväpaketteja eri kouluasteille.

Venäläinen uusivuosi

Helinä Rautavaaran museon sivut tarjoavat ideoita venäläisen uudenvuoden viettoon kouluissa.

Veteraanien perintö

Veteraanien perintöä esittelevä sivusto tuo laajasti esille Suomen itsenäisyyden säilymiseen vaikuttaneita tekijöitä.

Veteraaniperinne

Veteraaniperinteen portaaliin kootaan tietoja muun muassa arkistoista, perinnetiloista ja museoista sekä viime sotiimme liittyvistä muistomerkeistä.

Virtuaali-Vuoksi

Etelä-Karjala-instituutin toteuttama Vuoksi-projekti tarkastelee Vuoksen jokilaaksoa ja sitä ympäröivää kulttuuria tehtävien ja videoiden ja kuvamateriaalien kautta.

Vuotuisjuhlat: Joulu

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jouluaiheinen vuotuisjuhlapaketti kertoo suomalaiseen joulunaikaan liittyvistä perinteistä kekristä Nuutin päivään.

Vuotuisjuhlat: Juhannus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Juhannus-sivusto kertoo, millä tavalla juhannusta on juhlittu ja millaisia perinteitä keskikesän aikaan liittyy.

Vuotuisjuhlat: Kekri

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kekri-aiheinen sivusto kurkistaa tuhatvuotiseen syysjuhlaperinteeseen.

Vuotuisjuhlat: Pääsiäinen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsiäisaiheinen tietopaketti vie juhla-ajan suomalaisiin perinteisiin arkistonäytteiden ja tehtävien kautta.

Yle Oppiminen: Koulun historiaa

Ylen Oppiminen-sivustolla suomalaisen koulun eri vaiheisiin kurkistetaan artikkeleiden, ääni- ja videotallenteiden sekä valo- ja piirroskuvien kautta.

Yle Oppiminen: Suomi talvisodassa

Yleisradion talvisota-aiheisessa radiosarjassa aikalaiskokijoiden ja asiantuntijoiden kertomukset vievät talvisodan keskelle, kotirintamalle ja rauhanneuvotteluihin.

Yrittäjän päivä (5.9.)

Yrittäjän päivän nettisivuille on koottu toimintaideoita ja linkkejä, joiden avulla yrittäjyyttä voi käsitellä luontevasti osana opetusta.