Tehtäviä vuosituhattavoitteisiin liittyen

Tehtäväpaketti (www)

YK:n vuosituhatjulistus on kansainvälinen sitoumus paremman maailman puolesta. Se on 192 valtion sitoumus puuttua maailman epätasa-arvoon ja kehityksen ongelmiin kahdeksan tavoitteen kautta. Yk.fi -sivustolla on valmiita kokonaisuuksia, ideoita, vinkkejä ja toiminnallisia tehtäviä vuosituhattavoitteiden käsittelemiseen yläkoulun ja lukion eri oppiaineiden tunneilla.